Znala sam…

I znala sam da nikad više
neće biti isto vino,
ni isti okus, ni smijeh.

Znala sam da će u meni
ostati zarobljen vrisak,
i uspomena,
da ću tu fotografiju
čuvati kao najveće blago
koje sam mogla posjedovati.

Znala sam…

Nešto se odlomilo od mene
i otišlo s njim.
Taj jedan dio sreće
koju nikad više neću pronaći.

Neki baner

Znala sam…

Još jedna hrid
na koju sam nasukala srce.
Dovraga, nikad više neću plesati.

Neki baner