Jelena Hrvoj

Priče

Večera

Priča nije pogodna za čitatelje mlađe od 18 Život mu je bio isprazan. Ne potpuno. Možda ne i uopće, no…