Život

Budilica

Dođe mi nekad da se uvučem sama u sebe i da tamo ostanem zauvijek. I sad mi je došlo, ali…