Oznaka: Latice ruže

Latice ruže

Latice ruže

sklopila sam oči.zapovjedio si.osjećam po goloj kožikako prelazišlagano laticama cvijetagolicaš me.osjećam ružu.miriše savršenosavršena za ovu…