Stihovi

Pripadam…

Cijeli život bio je lutanje s neispravnim kompasom Pokušaj da nađem mir, sreću i smisao Vrteć se u krug, sudarajuć…