Cafe

Rizik…

Što je točno definicija rizika? Leksikon kaže da je to mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka te da u širem značenju…