Život

Odrastanje…

Bila sam odlična kćerka, dijete za primjer, dok sam kao vojnik slušala svaku naredbu, kao spužva upijala svaku laž, i…