Razmišljanja

Magija…

Znaš, reći će Ti sigurno, ako još dosad nisu, da magija ne postoji. Ili ako Ti se možda učinilo da…