Život

Budala sam

Kažu mi da živim u svijetu u kojem nikome ne smijem potpuno vjerovati. Kažu mi da sve i svakog trebam…