Cafe

Jorgovan

Jedne noći u decembru došlo je proleće. Ni sam ne znam kako se to desilo. Pre nego što sam zaspao…