Stihovi

Predani nebu…

Otključavam vrata skidam stari kaput i lažan osmijeh… noge umorne izlizanih cipela oslobađam… u dubini ogledala u odrazu jezerastih očiju…