Život

Životna borba…

“Prema dosadašnjim nalazima, moguća je kanceroza. U najboljem slučaju predkanceroza. Dok sutra ne dobijemo nalaz sa patohistološkog, ne znamo ništa…