Oznaka: 2022. živite svoju istinu

2022. živite svoju istinu , friends having a party

2022. živite svoju istinu

Sukladno okolnostima, sve vrvi od priča kakva je godina iza nas bila prema nama. Smiješno…