Život

I bi riječ…

Riječ je nekad imala težinu. Imala je značenje. Nosila je odgovornost. Nije se lako izgovarala ni davala. Na datu riječ…