Život

Vrati burmu na ruku…

Oči boje najtamnije noći fiksirane su na mene. Dim oko nas ne sprječava da im vidim sjaj. Osjećam kako pogledom uklanjaš…