Život

Osuđivanje…

Arogancija. Teška arogancija. Što drugo reći? To je onaj oblik ponašanja, kad određena persona misli da je bolja od nekog…