Život

Draga majka

Danas je realno onako rečeno, teže nego ikada imati normalnu i zdravu porodicu. Sistem vrijednosti opada, istinske vrline se iskrivljuju,…