Duh Božića
Cafe

Duh Božića

Ponekad život nije toliko komplikovan sam od sebe koliko ga zapravo mi sami zakomplikujemo i zagorčamo sebi samima. Nije čak…