Život

Ustanak

„Vidjela sam ljude. Svjesna i razumna bića. Vidjela sam da mogu i znaju opstati. I bila je to pljuska onima…