Život

Porijeklo čovjeka

Postoje mnoge teorije o porijeklu čovjeka. Od onih znanstveno dokazanih, pa do religijskih vjerovanja. Razne kulture u raznim vremenskim periodima…

Život

Telekineza i levitacija

Dokle seže potencijal ljudskog mozga? Kolik postotak istoga upotrebljavamo?  Radi li se o mitu kada govorimo da čovjek koristi samo…