Život

Odrastanje…

Bila sam odlična kćerka, dijete za primjer, dok sam kao vojnik slušala svaku naredbu, kao spužva upijala svaku laž, i…

Razmišljanja

Moć neznanja…

I boli me sva ova ljudska glupost. Boli me njihov manjak suosjećanja. Njihova potreba za dominacijom, za posjedovanjem moći nad…